W trosce o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców, gmina wprowadza nowatorski program e- learningowy, skoncentrowany na profilaktyce przemocy w rodzinie. Program ten dostarcza skuteczne narzędzia, które mogą pomóc w zapobieganiu i reagowaniu na ten problem. Gmina nawiązała współpracę z firmą Lyke, specjalizującą się w rozwiązaniach e- learningowych. Platforma EduLyke oferuje kompleksowy program szkoleń online, skierowany do różnych grup społecznych.
Wprowadzenie programu e-learningowego skupionego na profilaktyce przemocy w rodzinie jest dowodem zaangażowania gminy w zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia dla swoich mieszkańców. Przez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, dążymy do zwiększenia świadomości społecznej, rozwijania umiejętności i budowania zdrowych relacji w rodzinach. Wspólne wysiłki i zaangażowanie, umożliwią skuteczną walkę z przemocą w rodzinie oraz tworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla wszystkich mieszkańców.

Aby skorzystać z programu należy zarejestrować się na stronie edulyke.pl, podając kod: TCXZP6OB.

Gmina posiada bezpłatny dostęp do modułu z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie od dnia 29.08.2023 r do dnia 29.08.2024 r.

 

Skip to content