AKTUALNOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

czytaj dalej

INFORMATOR TELEADRESOWY

INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ ORAZ OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATY SOKÓLSKIEGO (2020/2021) Do pobrania: INFORMATOR 2020 2021

czytaj dalej

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020

Załącznik do Zarządzenia Nr 23 /2020 Wójta Gminy Korycin z dnia 1 lipca 2020 r.   Na podstawie art. 11, 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282) Wójt Gminy Korycin Ogłasza otwarty i konkurencyjny...

czytaj dalej

Kolonie letnie 2020

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników Zarząd Krajowy ul. Świętokrzyska 20/319, 00-002 Warszawa; tel./fax. 22 657-21-76; e-mail: sekretariat@zzcnmr.pl; www.zzcnmr.pl Kolonie Letnie 2020 Wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS,...

czytaj dalej

KOMUNIKAT w sprawie przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie informuje o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia i  stołówka szkolna jest nieczynna, w związku z czym dziecko/uczeń nie spożywa posiłków. Potrzeby dzieci...

czytaj dalej

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została uruchomiona platforma na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących...

czytaj dalej

APEL

W związku z koniecznością  zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie są w stałym kontakcie telefonicznym z osobami starszymi, niepełnosprawnymi , rodzinami i...

czytaj dalej

Komunikat

KOMUNIKAT W związku z działaniami profilaktycznymi mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie. W sprawach pilnych, o ile to...

czytaj dalej

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka: tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna: tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne: tel. 85 722 91 83
Email: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: 85 722 91 80

Czas pracy:
Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Kierownik Ośrodka tel. 85 722 91 91
Pomoc Społeczna tel. 85 722 91 90
Świadczenia Rodzinne tel. 85 722 91 83
e-mail: gops@korycin.plgops_korycin@op.pl
Fax: tel. 85 722 91 80
NIP:  545-15-31-506

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30