Badanie realizowane jest przez Uczelnię Korczaka wraz z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Celem badania jest diagnoza możliwości rozwijania usług środowiskowych w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania. Spostrzeżenia, uwagi seniorów, osób z niepełnosprawnością czy niesamodzielnych są dla nas bardzo ważne. W oparciu o wyniki naszego badania w najbliższych latach realizowane będą strategie polityki społecznej, w tym deinstytucjonalizacji, w których głos usługobiorców powinien być brany pod uwagę.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki gromadzone są automatycznie w zbiorze po kliknięciu na ostatnim ekranie w „Wyślij wypełnioną ankietę”.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny do 28 sierpnia 2023 r.

 Aby rozpocząć wypełnianie ankiety wystarczy kliknąć w poniższy link:

https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Skip to content