Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (pkt. 3.1.3) podajemy do publicznej wiadomości informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

Do pobrania:

Informator 2023 r.

Skip to content