W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie dołączyła do kampanii edukacyjno-informacyjnej

Znamię! Znam je? – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry.

Celem akcji jest budowanie świadomości czerniaka oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

Organizatorem V Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka jest Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym działając we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Na lekcjach biologii uczniowie klasy siódmej i klas ósmych poznali złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”).

Plik do pobrania:

ulotka-znamie-znam-je-1679894598 (1)

Skip to content