Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku organizuje w sobotę 21.01.2023 r. dzień otwarty, celem wykonania chętnym Paniom bezpłatnych badań cytologicznych.

Badania realizowane będą w ramach projektu profilaktyki raka szyjki macicy „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W badaniach cytologicznych mogą wziąć udział:

  • Kobiety, posiadające miejsce zamieszkania (zgodnie z art. 25 KC), miejsce pracy lub nauki na obszarze województwa podlaskiego, które w dniu przystąpienia do Projektu mają ukończone 25 i nieukończone 59 lat i spełniają poniższe kryteria:
  • nie miały wykonywanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat, w ramach krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy (NFZ),
  • lub nie miały wykonywanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jeśli obciążone są czynnikami ryzyka (zakażenie wirusem HIV, przyjmowanie leków immunosupresyjnych, zakażenie HPV – typ wysokiego ryzyka).

Wyłączone z badań są kobiety, u których  rozpoznano raka szyjki macicy oraz kobiety po zakończonym leczeniu i kontroli onkologicznej lub które już uczestniczyły w w/w projekcie.

Skip to content