KOMUNIKAT
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19,
od dnia 26 października 2020 r. do odwołania
Urząd Gminy Korycin, GOPS i GOKSiT w Korycinie nie obsługuje interesantów bezpośrednio.

Czas pracy: w godz.8.00 – 14.00

W czasie urzędowania drzwi wejściowe do budynku będą zamknięte. W przypadkach osobistego stawiennictwa należy użyć dzwonka zamieszczonego przy drzwiach wejściowych urzędu. Osobiście załatwiane będą wyłącznie bardzo pilne, wymagające osobistego kontaktu sprawy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z właściwym pracownikiem urzędu, GOPS-u i GOKSiT-u.
W celu załatwienia spraw urzędowych proszę kontaktować się z Urzędem i GOPS:
Telefonicznie z Urzędem Gminy:
Sekretariat tel.85/ 722 91 81 fax 85/ 722 91 80
Wójt Gminy tel. 85/722 91 81 lub 512 363 957
Skarbnik Gminy tel.85/722 91 92 lub 512 363 973
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste tel.85/722 91 97
Stanowiska pracy:
Oświata i działalność gospodarcza tel.85/722 91 98
Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i rolnictwo tel.85/ 722 91 95
Inwestycje, zamówienia publiczne i gospodarka przestrzenna tel.85/ 722 91 96
Wymiar podatków i opłat tel.85/ 722 91 93

Telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korycinie:
Kierownik GOPS tel.85/ 722 91 91
Pracownicy socjalni tel.85/ 722 91 90 lub 572 285 276
Świadczenia rodzinne i wychowawcze tel.85/ 722 91 83

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Korycin, ul.Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
Poprzez pozostawienie korespondencji w skrzynce „korespondencja” znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu.
Pisma w wersji elektronicznej należy składać na adres a-mail: sekretariat@korycin.pl lub przez platformę ePUAP.

Gotowe dokumenty będą wysyłane pocztą lub interesanci będą powiadamiani telefoniczne o możliwości odbioru.

Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności drogą elektroniczną na rachunek bankowy gminy 44 8077 0000 0000 0101 2000.

Skip to content