Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie informuje o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia i  stołówka szkolna jest nieczynna, w związku z czym dziecko/uczeń nie spożywa posiłków.

Potrzeby dzieci w tym okresie mogą być zaspokojone poprzez przyznanie rodzinie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie – nr tel. 85 722 91 90, 572 285 276.

Skip to content