W związku z koniecznością  zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie są w stałym kontakcie telefonicznym z osobami starszymi, niepełnosprawnymi , rodzinami i informują o możliwości  udzielania wsparcia oraz przestrzeganiu procedur i zaleceń wydanych przez organ państwa i odpowiednie służby.

Apelujemy do osób starszych, by w miarę możliwości ograniczyły działalność społeczną. Prosimy, o ile to możliwe ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Apelujemy  też do wszystkich mieszkańców, żeby otoczyć swoich starszych, niepełnosprawnych  członków rodziny, niesamodzielnych sąsiadów sąsiedzką opieką, by w razie potrzeby zaoferować im pomoc, dopytać, czy czegoś nie potrzebują, zaoferować robienie niezbędnych zakupów , zakupu leków czy załatwienie niezwłocznych drobnych spraw lub zgłosić potrzebę wsparcia do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie tel.: 85 7229190 , 85 722 91 91

Skip to content