Ankieta dla osób korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego i innych instytucji wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością.

Badanie realizowane jest przez Uczelnię Korczaka wraz z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Celem badania jest diagnoza możliwości rozwijania usług środowiskowych w Polsce tak, aby osoby...

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA MEDICA SP. Z O.O. SP.K.

MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2023 rocznik od 1954 do 1973), które w ciągu ostatnich 2...

INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (pkt. 3.1.3) podajemy do publicznej wiadomości informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie na...
Skip to content