Poniższy baner opracowany został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Straż Graniczną. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencji Kryzysowej (KCIK).

 

 

polska wersja strony MSWiA
https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

angielska wersja strony MSWiA
https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

 

Skip to content